Psychiatryczny Oddział Dzienny

Psychiatryczny Oddział Dzienny przeznaczony jest dla Pacjentów nie wymagających leczenia w placówce całodobowej. Oddział Dzienny zapewnia leczenie pacjentom w zakresie zaburzeń psychicznych tj.: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (nerwic, zespołu obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń stresowych), schizofrenii
i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń organicznych oraz zaburzeń otępiennych jak i innych ewentualnie współistniejących schorzeń.

W celu przyjęcia na Oddział wymagane jest skierowane od lekarza specjalisty bądź lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Do tutejszej placówki wymagany jest kod 2700. Rejestracji na Oddział Dzienny można dokonać osobiście bądź telefonicznie (tel. 32 355 26 01 wewn.2). Po zarejestrowaniu skierowania Pacjent kierowany jest na rozmowę kwalifikacyjną do odpowiedniego psychologa prowadzącego grupę terapeutyczną.

Terapia na Oddziale Dziennym prowadzona jest w grupach (grupy 8-12 osób). Maksymalny czas trwania terapii wynosi 12 tygodni. Zajęcia odbywają się codziennie z wyjątkiem weekendów i dni świątecznych.
W ramach terapii zapewniamy codzienny kontakt z psychiatrą, psychologami, psychoterapeutami, terapeutą zajęciowym, pielęgniarkami. Oprócz psychoterapii Pacjenci Oddziału mają możliwość uczestniczenia
w muzykoterapii, relaksacji, arteterapii, zajęciach ruchowych.

Pacjentów Oddziału Dziennego obowiązują regulaminy – regulamin ogólny placówki oraz regulamin grupy