Psychoterapia indywidualna

Działamy w ramach kontraktu z NFZ-em. Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z profesjonalnej pomocy psychoterapeuty, zapraszamy do naszego ośrodka. Psychoterapia to metoda leczenia, która polega na szczerej oraz refleksyjnej rozmowie, która pozwala na znalezienie źródła problemu. Z poszanowaniem pacjenta, pełną poufnością oraz dyskrecją.

Psychoterapia jest pomocą dla osób doświadczających problemów zdrowotnych takich jak:

  • napady lękowe
  • depresja
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi, w pracy
  • anoreksja, zaburzenia odżywiania
  • trudności w pożyciu intymnym
  • bezsenność

Kim jest psychoterapeuta? Jakie wymagania musi spełniać, aby prowadzić zajęcia w naszej placówce? Psychoterapeuta- to osoba posiadająca wyższe wykształcenia medyczne (lekarz, pielęgniarka) lub humanistyczne (psycholog, pedagog), która przeszła dodatkowe szkolenie w certyfikowanym ośrodku oraz odbyła terapię własną. Instytucjami certyfikującymi psychoterapeutów są:

  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Są różne sposoby/rodzaje psychoterapii, ale cel jest zawsze ten sam.

Pierwsza wizyta to moment na rozpoznanie natury zgłaszanych trudności i problemów.

Kolejnym krokiem jest poznanie możliwości leczenia danego problemu i udzielenie rekomendacji dotyczących proponowanej terapii. Terapia składa się ze spotkań odbywających się zazwyczaj 1 raz w tygodniu i trwających od 30 do 45 minut. Czas trwania oraz częstotliwość spotkań jest dostosowana do potrzeb pacjentów. Nasza placówka proponuje dostęp do doświadczonych i wykwalifikowanych psychoterapeutów.

Gwarantujemy również pełną dyskrecję oraz najwyższe standardy etyczne w czasie naszej pracy.

Zanim zaczniemy terapię warto wiedzieć, czego możemy się spodziewać po terapii.

Rozmowa, to najważniejszy sposób pozyskania informacji o źródle problemu. Dzielenie się własnymi uczuciami oraz myślami. W czasie kilku pierwszych sesji pacjent dowiaduje się jak będzie przebiegała terapia. Terapia jest bardzo dynamicznym procesem, którego cele mogą ulegać zmianom, czy być uzupełniane o nowe elementy. Niezmienne pozostają jednak „ramy psychoterapii” czyli regularność spotkań, poufność, rozdzielność roli terapeuty oraz klienta /w psychoterapii pacjenta nazywamy klientem/.

Oczekiwania, wyniki terapii powinny doprowadzić do usunięcia określonych objawów oraz/lub modyfikacji całej struktury osobowości klienta. W odróżnieniu od poradnictwa, psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych.

Proces jest unikalny, dostosowany do klienta. Każda psychoterapia przebiega inaczej. Indywidualny charakter, problem, temperament klienta sprawiają, że każda psychoterapia przebiega inaczej.

Praca psychoterapeuty daje możliwości zmiany sposobu myślenia klienta oraz umożliwienie zmiany zachowań, poprzez uświadomienie potrzeb oraz myśli. Psychoterapeuta nie ma za zadanie rozwiązania problemów za pacjenta, ma za zadanie pokazania problemów z innych perspektyw oraz umożliwienie zmiany w życiu klienta.

Psychoterapia nie daje gotowych przepisów, ale rozwija nowe umiejętności i umożliwia lepsze rozumienie siebie, co w konsekwencji umożliwia pełne wyleczenie.

W Naszej placówce jest możliwość psychoterapii indywidualnej wystarczy się zarejestrować tutaj.