Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu leczniczego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu leczniczego   Pod poniższymi linkami załączamy dla Państwa wspomniane wyżej raporty w wersji pdf: Raport o stanie zapewniania dostepnosci – z dnia 03.02.2021 Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotu leczniczego 31.03.2021 wersja zgodna ze wzorem Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotu leczniczego 31.03.2021 wersja w formie dostepnej

Skierowanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r., w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty oraz na Psychiatryczny Oddział Dzienny powinno być w formie tradycyjnej, papierowej. E-skierowania nie obejmują zakresu świadczeń z psychiatrii. Wydruk e-skierowania to nie jest skierowanie tradycyjne. E-skierowania można obecnie[…]

Zdrowe miejsce pracy – zdrowe życie

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach: Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie[…]