Polityka plików cookies oraz RODO

Polityka cookies

Serwis http://www.psychiatriasiemianowice.pl oraz http://spzlp.pl/ nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych, które znajdują się w plikach cookies.

Czym są pliki cookies? Pliki cookies zwane „ciasteczka” to dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, którym Użytkownik łączy się z internetem poprzez przeglądarki internetowe. W plikach tych zazwyczaj znajdują się informacje takie jak nazwa strony internetowej, z której pochodzi, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym (telefon, tablet, komputer itp.) oraz unikalny numer.
Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator z siedzibą pod adresem w Pliki cookies są wykorzystywane m.in. do:

Przystosowania zawartości oraz sposobu wyświetlania strony internetowej (Serwisu www) do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz szybkości działania. Pliki te pozwalają rozpoznać typ oraz rozmiar urządzenia oraz poprawnie wyświetlić zawartość serwisu www;
Tworzenie statystyk pozwalających na analizę sposobu w jaki Użytkownik korzysta z serwis w celu zrozumienia w celu ulepszania jego zawartości oraz struktury;
Podtrzymanie sesji logowania Użytkownika Serwisu, co umożliwia łatwe przechodzenie między podstronami serwisu (bez konieczności ponownego wpisywania loginu oraz hasła);

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W serwisie zastosowane zostały następujące typu plików cookies:

Niezbędne – pliki cookies, które umożliwiają uwierzytelnianie do dostępnych usług w ramach Serwisu;
Bezpieczne – pliki cookies, które służą do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ramach serwisu;
Wydajnościowe – pliki cookies służące do gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
Funkcjonalne – pliki cookies, które służą do zbierania informacji personalnych takich jak język, rodzaj urządzenia, regionu, rozmiaru czcionki itp;
Reklamowe – pliki cookies dzięki którym strona jest w stanie spersonalizować rodzaje treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkowników.

Wiele z dostępnych rozwiązań służących do przeglądania stron internetowych dopuszcza automatycznie przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym (tablecie, komputerze, telefonie itp.) Użytkownika. W każdym z takich programów użytkownicy mogą samodzielnie zmienić opcje w ustawieniach dotyczących plików cookies. W ustawieniach przeglądarek internetowych można ustawić opcję blokowania automatycznej obsługi plików cookies ustawieniach przeglądarki, lub każdorazowo wymuszać komunikowanie o plikach cookies. Więcej na temat tych ustawień znajdą Państwo w dokumentacji przeglądarki internetowej.
Właściciel Serwisu pragnie poinformować, iż jakiekolwiek ograniczenie w związane z plikami cookies mogą wpłynąć na niektóre z funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
„Ciasteczka”, które zamieszczane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

RODO

Ochrona Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich

W związku z RODO SPZLP zaktualizował swoją politykę prywatności, tak aby zapewnić bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje na temat zbiorowych praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych, a także ułatwić Państwu kontrolę nad informacjami, które Państwo przekazują . Poniżej prezentuje się więcej szczegółów na temat środków, które zostały wprowadzone, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Zaktualizowana Polityka Prywatności automatycznie wchodzi w życie dla wszystkich użytkowników w dniu 25 maja 2018 roku. W związku z tym dalsze korzystanie z naszych usług od tej daty będzie podlegać temu obowiązkowi.

Oficjalny tekst dotyczący RODO dostępny poniżej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&

Informacje dodatkowe:

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Administratorem Państwa danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 2.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) w SPZLP dostępny jest za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie:iod@spzlp.pl oraz pisemnie kierując dokumenty na adres firmy:

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Zbieramy określone dane osobowe dotyczące: pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego, kandydatów do pracy, pracowników, kontrahentów / zleceniobiorców, monitoringu, promocji.
Najczęściej spotykane typy informacji, które są zbierane, obejmują: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nazwy firm, adresy e-mail, adresy IP, dane zdrowotne, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, zdjęcia, informacje o płatnościach, takie jak dane agent płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, komentarze na forum, treści, które są nam polecane, aby udostępniać je na naszych stronach (takich jak opisy przedmiotów) i danych analityki internetowej. Będziemy również zbierane dane osobowe z wniosków o pracę (takich jak, twoje CV, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej). Poniżej prezentuje się klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.

Zasady aktualizacji zasad Ochrony Danych Osobowych

Czasami konieczna będzie zmiana zasad Ochrony Danych Osobowych, aby mieć pewność, że są one zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami zarządzania prywatnością. Gdy zasady z w/w powodów zostaną zmienione, wówczas umieścimy stosowny zapis na stronie www i innych dokumentach. Kopia najnowszej wersji tych zasad będzie zawsze dostępna na tej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 2.Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@spzlp.pl lub telefonicznie dzwoniąc na główny numer 32 228 30 21. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji. Konsekwencją zautomatyzowanego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami do pracy.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@spzlp.pl lub telefonicznie dzwoniąc na główny numer 32 228 30 21 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług . Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIEA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@spzlp.pl lub telefonicznie dzwoniąc na główny numer 32 228 30 21. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa: ustawy o prawie do świadczeń zdrowotnych, ustawie o lecznictwie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.z pozn. zm.). Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonania świadczenia zdrowotnego. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (fakturobiorców) / zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@spzlp.pl lub telefonicznie dzwoniąc na główny numer 32 228 30 21. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe w ramach monitoringu firmowego jest Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@spzlp.pl lub telefonicznie dzwoniąc na główny numer 32 228 30 21.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 7 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla promocji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@spzlp.pl lub telefonicznie dzwoniąc na główny numer 32 228 30 21. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymywania ofert marketingowych. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Działań Promocyjnych a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

 

Słownik pojęć dotyczących Ochrony danych Osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Proces przetwarzania danych osobowych zespół operacji (czynności) wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w celu osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Anonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, za pomocą dodatkowych informacji lub wszelkich innych środków, jakimi dysponuje administrator lub podmiot przetwarzający. Zabieg ten ma charakter trwały i nieodwracalny, powodujący, że po jego przeprowadzeniu nie mamy do czynienia z danymi osobowymi.

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. Te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przeciwieństwie do anonimizacji, której skutkiem jest nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby, pseudonimizacja jest procesem odwracalnym.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.; jego celami są skuteczna ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz uregulowanie zasad i zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.