Godziny Pracy Poradni

REJESTRACJA PACJENTÓW

W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ-em

TELEFONICZNA REJESTRACJA PZP CODZIENNIE OD GODZ. 8:00 DO 18:00
POD NUMEREM TELEFONU +48 32 228 30 21

Godziny pracy poradni:
Dzień tygodnia PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Poniedziałek 08:00 – 18:00
Wtorek 08:00 – 18:00
Środa 08:00 – 18:00
Czwartek 08:00 – 18:00
Piątek 08:00 – 18:00

Zakres naszych usług w Poradni Zdrowia Psychicznego, w ramach kontraktu z NFZ-em:

Najczęściej spotykanymi schorzeniami są:

 • depresja
 • schizofrenia i schorzenia pokrewne (np. urojeniowe)
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia lękowe (np. nerwica, napady paniki, ostra reakcja na stres, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • zaburzenia nastroju: choroba afektywna jedno i dwubiegunowa (hipomania, mania i depresja)
 • schorzenia dotyczące pamięci: ciężkie (otępienia, np. choroba Alzheimera czy otępienie naczyniowe) i łagodne (łagodne zaburzenia funkcji poznawczych)
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania

Jak pracujemy z pacjentami:

 • porady lekarskie (psychiatra)
 • porady psychologiczne (psycholog)
 • pomoc psychologiczna (psycholog)
 • psychoterapia indywidualna (psychoterapeuta)
 • psychoterapia grupowa (psychoterapeuta)
 • farmakoterapia czyli przepisywanie leków odpowiednich dla stanu pacjenta (leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), stabilzujące nastrój (normotymiki), przeciwotępienne (choroba Alzheimera))
 • psychoedukacja
 • rehabilitacja psychiatryczna
 • wsparcie dla rodzin
 • interwencje środowiskowe
 • konsultacje lekarzy innych specjalizacji

Z naszych usług korzystają pacjenci z miasta: Siemianowice Śląskie, Katowice, Piekary Śląskie, Chorzów, Bytom, Sosnowiec, Czeladź i innych miast Śląska.