Neuropsychiatria

Neuropsychiatria to dziedzina, która zajmuje się objawami psychicznymi występującymi w chorobach neurologicznych. Większość chorób neurologicznych daje również objawy natury psychicznej.

Choroby neurologiczne obejmują mózg, a nasz mózg odpowiada za nasze dobre samopoczucie, emocje, lęki, sen czy intelekt. W związku z tym jeśli chorobą dotknięty jest mózg to mogą szwankować nasze emocje, samopoczucie, pamięć. Mogą pojawić się lęki, zaburzenia snu. Współczesna neuroscience ustanowiła fundamentalne zasady dotyczące korelacji, jakie zachodzą między funkcjami mózgowymi a aktywnością umysłową [1].

Wykaz zaburzeń neuropsychicznych [1]

1. Cummings Jl, Mega MS; Neuropsychiatria, 2003, Oxford Unwersity Press.