Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego (SPZLP)
ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
e-mail: kontakt@spzlp.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego: tel. +48 32 228 30 21.

Dzienny Oddział Psychiatryczny: tel.  +48 32 355 26 01.

REJESTRACJA PACJENTÓW

TELEFONICZNA REJESTRACJA DO PZP OD GODZ. 8:00 DO 14:00
POD NUMEREM TELEFONU +48 32 228 30 21.

Godziny pracy poradni:
Dzień tygodnia PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Poniedziałek 08:00 – 20:00
Wtorek 08:00 – 20:00
Środa 08:00 – 22:00
Czwartek 08:00 – 21:00
Piątek 08:00 – 20:00