ZASADY GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

Zasada poufności i dyskrecji

 • Treści poruszane na grupie nie mogą zostać wyniesione poza nią, a wszelkie tego przejawy należy omówić na sesji terapeutycznej.
 • Zachowaj w tajemnicy nazwiska, problemy oraz fakty, o których dowiadujesz się w trakcie terapii.
 • Poza sesjami nie poruszaj (np. podczas przerwy, wspólnych powrotów do domu) tematów omawianych podczas psychoterapii.

Zasady komunikacji

 • Do członków grupy zwracaj się po imieniu.
 • Komunikuj się w pierwszej osobie, czyli „JA”, a nie „ON/ONA”.
 • Mów o swoich wrażeniach i skojarzeniach.
 • Zwracaj się bezpośrednio do konkretnej osoby.
 • Mów tylko o obecnych na sesji członkach grupy.
 • Unikaj generalizowania, oceniania oraz krytyki zachowań osób w grupie.
 • Unikaj dawania rad, znacznie bardziej wartościowe jest dzielenie się swoimi uczuciami oraz doświadczeniami.
 • Nie przerywaj wypowiedzi innych członków grupy terapeutycznej.
 • Słuchaj aktywnie i koncentruj się na tym, co inni mają do powiedzenia.
 • Dziel się swobodnie i otwarcie wszystkimi pojawiającymi się myślami i emocjami.

Zasada „STOP”

 • Masz prawo do odmowy kontynuowania pracy terapeutycznej.
 • Masz prawo do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie.

Zasada punktualności i obecności

 • Niekorzystne dla Twojego procesu leczenia jest opuszczanie sesji lub wychodzenie z niej.
 • Staraj się punktualnie i regularnie uczestniczyć we wszystkich sesjach terapeutycznych.

Zasada „dobrych manier”

 • Przed sesją wyłącz, albo wycisz telefon.
 • W trakcie sesji niewskazane jest picie i jedzenie.

 

REGULAMIN DLA GRUPY I

 • W trakcie pobytu obowiązują zasady grupy terapeutycznej.
 • Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta na leczenie jest pobyt w tym samym czasie na oddziale innego członka rodziny lub osoby bliskiej.
 • O wszelkim innym leczeniu należy powiadomić lekarza lub terapeutę prowadzącego.
 • Picie alkoholu w okresie leczenia jest przeciwwskazane, a przy zażywaniu leków bezwzględnie zabronione. Zażywanie środków psychoaktywnych w trakcie leczenia jest niedopuszczalne. Łamanie tych ustaleń powoduje bezwarunkowy wypis z Oddziału.
 • Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 • Społeczność wybiera spośród siebie Przewodniczącego na okres 2 tygodni, a także dwóch dyżurnych. Przewodniczący prowadzi zebrania społeczności, wprowadza w zasady regulaminu nowo przyjmowanych pacjentów. Dyżurni utrzymują w czystości jadalnię, pomagają przy zmywaniu naczyń, dbają o kwiaty i porządek w palarni.
 • Nieobecność i spóźnienia na zajęcia uniemożliwiają skuteczne leczenie. Pacjenci zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W razie nieobecności spowodowanej jakąkolwiek przyczyną pacjent zobowiązany jest zawiadomić jedną z osób prowadzącą grupę – telefonicznie lub przez osoby trzecie. W trzecim dniu nieobecności bez powiadomienia następuje automatyczny wypis z oddziału.
 • Pacjent w momencie przyjęcia na Oddział Dzienny otrzymuje 25 Punktów (pkt.) Zaufania. Punkty te odejmowane są w następujących przypadkach: nieobecność – 5 pkt; spóźnienia – 1 pkt; częściowa nieobecność na zajęciach – 2 pkt. W sytuacji, gdy pacjent będzie miał zero punktów, następuje rozmowa w grupie terapeutycznej, w wyniku której grupa podejmuje decyzję, o przyznaniu bądź nie – dodatkowych 5 pkt. W momencie wyczerpania się limitu punktów, i gdy dojdzie do kolejnego spóźnienia lub nieobecności, następuje automatyczny wypis z Oddziału. Punktów za nieobecność nie odejmuje się w przypadku urlopowania pacjenta.
 • Kryteria urlopowania: choroba potwierdzona przez zaświadczenie lekarskie, z jednoczesnym powiadomieniem oddziału w pierwszym dniu nieobecności.
 • Każdy z pacjentów zobowiązany jest zostawić adres i numer telefonu, który umożliwi kontakt. W razie nieobecności bez powiadomienia, grupa powinna oddelegować kogoś w celu skontaktowania się z pacjentem tak, by uzyskać informacje o powodach nieobecności.
 • W okresie jesienno-zimowym obowiązuje obuwie zastępcze, pozostawiane w szatni.

REGULAMIN DLA GRUPY II

 • W trakcie pobytu obowiązują zasady grupy terapeutycznej.
 • Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta na leczenie jest pobyt w tym samym czasie na oddziale innego członka rodziny lub osoby bliskiej.
 • O wszelkim innym leczeniu należy powiadomić lekarza lub terapeutę prowadzącego.
 • Picie alkoholu w okresie leczenia jest przeciwwskazane, a przy zażywaniu leków bezwzględnie zabronione. Zażywanie środków psychoaktywnych w trakcie leczenia jest niedopuszczalne. Łamanie tych ustaleń powoduje bezwarunkowy wypis z Oddziału.
 • Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 • Społeczność wybiera spośród siebie Przewodniczącego na okres 2 tygodni, a także dwóch dyżurnych. Przewodniczący prowadzi zebrania społeczności, wprowadza w zasady regulaminu nowo przyjmowanych pacjentów. Dyżurni utrzymują w czystości jadalnię, pomagają przy zmywaniu naczyń, dbają o kwiaty i porządek w palarni.
 • Nieobecność i spóźnienia na zajęcia uniemożliwiają skuteczne leczenie. Pacjenci zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W razie nieobecności spowodowanej jakąkolwiek przyczyną pacjent zobowiązany jest zawiadomić jedną z osób prowadzącą grupę – telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 • Każdy z pacjentów zobowiązany jest zostawić adres i numer telefonu, który umożliwi kontakt.
 • W okresie jesienno-zimowym obowiązuje obuwie zastępcze, oraz pozostawianie okrycia wierzchniego w szatni.

Przestrzeganie zasad i norm grupowych zwiększa efektywność oraz skuteczność Twojego leczenia.