Psychiatryczny Oddział Dzienny NOWOŚĆ!!

W ramach kontraktu z NFZ-em. Jeśli, chcesz skorzystać z psychoterapii grupowej, jest to możliwe w Naszej Placówce. Serdecznie zapraszamy. Wzór skierowanie na oddział tutaj. Najlepiej przed podjęciem takiej decyzji skonsultować się z psychologiem- do psychologa jest wymagane skierowanie. Terapia grupowa odbywa się w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Może nie brzmi to zachęcająco, ale to tylko nazwa.

Jeśli, chorujesz na ciężką chorobę psychiczną bądź po prostu potrzebujesz rehabilitacji poznawczej, społecznej, psychoedukacji, zajęć integracyjnych, terapii zajęciowej możesz to znaleźć w Naszej placówce.

Oddział Dzienny zapewnia leczenie pacjentom w zakresie zaburzeń psychicznych tj.: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (nerwic, zespołu obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń stresowych), schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń organicznych oraz zaburzeń otępiennych jak i innych ewentualnie współistniejących schorzeń.

NOWOŚĆ!! Również w godzinach popołudniowych.

Zasady i warunki przyjęcia pacjenta na leczenie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym

 • Rozpoczęcie leczenia w Oddziale Dziennym jest dobrowolne, wymaga Twojej zgody, a nader wszystko Twojego zaangażowania. „Musisz chcieć uczestniczyć” w psychoterapii grupowej, rehabilitacji poznawczej, społecznej, psychoedukacji, zajęć integracyjnych oraz terapii zajęciowej.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza psychiatry, u którego leczyłeś się do tej pory. Bądź skierowanie od lekarza rodzinnego, który widzi u Ciebie konieczność psychoterapii grupowej, rehabilitacji poznawczej, społecznej, psychoedukacji, zajęć integracyjnych oraz terapii zajęciowej.
 • Podczas pierwszej rozmowy z lekarzem/psychologiem następuje kwalifikacja/należy się wcześniej umówić na kwalifikację pod numerem tel. (32) 228-30-21 lub 506 016 195 do leczenia w Oddziale Dziennym i ustalany jest termin przyjęcia. Wtedy, w zależności od Twojego schorzenia, sytuacji, zostaniesz zakwalifikowany do jednej z dwóch grup terapeutycznych.
 • Otrzymasz do przeczytania regulaminoraz zasadny grupy terapeutycznej. W dniu, w którym zostało ustalone przyjęcie należy zgłosić się o godz. 8.00 ze skierowaniem, dowodem osobistym, a jeżeli pracujesz z numerem NIP zakładu pracy.
 • Żebyś nie czuł/a się zaskoczony/a zachęcamy do zapoznania się z różnymi formami/sposobami psychoterapii

JAK TU SIĘ LECZY? GRUPA I

 • Jesteś w Oddziale Dziennym, gdzie Twoje leczenie polega głównie na uczestniczeniu w terapii grupowej. Grupa liczy zazwyczaj ok. 12 pacjentów i 2 lub 3 terapeutów. Mogą być osoby, które będą uczestniczyć w grupie jako obserwator.
 • Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00. Terapia trwa zazwyczaj 12 tygodni.
 • Zwolnienie z zajęć odbywa się tylko w bardzo ważnych sprawach. Jest ono dokonywane jest przez całą społeczność oddziału /czyli pacjentów i terapeutów/ na zebraniu w poniedziałek i piątek.
 • Zajęcia w grupie odbywają się zgodnie z planem wywieszonym w sali pacjentów.
 • Powodzenie terapii zależy od Twojej aktywności, a zwłaszcza od:
  • uczestniczenia w zajęciach grupowych i wspólnych organizowanych przez społeczność zajęciach środowych;
  • otwartego i szczerego przedstawienia swoich problemów;
  • uważnego obserwowania okoliczności, w jakich pojawiają się lub nasilają dolegliwości. Nie tylko to, co się dzieje, ale także to, o czym akurat myślisz, co czujesz, że może powodować Twoje objawy;
  • otwartego i szczerego mówienia o swoich uczuciach dotyczących tego, co wydarza się w grupie;
  • otwartego i szczerego mówienia o relacjach z innymi pacjentami i terapeutami /lekarzami, psychologami/.
 • Warto angażować się w omawianie i rozwiązywanie problemów wszystkich innych członków grupy. Ma to bardzo pozytywny wpływ na postępy Twojej terapii, stwarza Ci szansę rozwiązania twoich własnych, nieraz bardzo podobnych problemów.
 • Korzystne jest dla Twojego leczenia, by w trakcie trwania terapii powstrzymać się od spotkań i poruszania tematów związanych z leczeniem z innymi pacjentami z grupy poza Oddziałem.
 • W trakcie terapii nie podejmuj żadnych poważnych decyzji życiowych. Poczekaj więc na zakończenie terapii. Czasami będzie potrzebna dla Twojej terapii konsultacja z Twoją rodziną lub przyjaciółmi.
 • Pamiętaj, że tajemnica tego czego dowiadujemy się o innych obowiązuje jako podstawowa zasada w Oddziale.
 • To, co działo się w naszym życiu nie jednokrotnie nas bardzo mocno kształtuje, czasami wręcz uwarunkowuje. Życiorys jest bardzo ważnym źródłem takich informacji. Wobec tego, podejmując leczenie terapeutyczne masz automatycznie 3 tygodnie na napisanie swojego życiorysu, który jest formą własnej pracy nad swoimi problemami. Życiorys ten będzie do wglądu dla pozostałych uczestników grupy terapeutycznej. Jeżeli życiorys nie zostanie w tym czasie napisany, problem będzie omawiany na grupie, a po tygodniu nastąpi wypis z oddziału.
 • Po zakończonym leczeniu w Oddziale Dziennym proponujemy Ci kontynuację leczenia w poradni i/lub możliwość kontynuacji psychoterapii indywidualnej.

JAK TU SIĘ LECZY? GRUPA II

 • Jesteś w Oddziale Dziennym, gdzie leczenie polega nie tylko na zażywaniu leków, ale także na uczestniczeniu w terapii grupowej, w grupie liczącej zazwyczaj około 12 pacjentów i 2-3 terapeutów.
 • Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00. Staraj się uczestniczyć w zajęciach. Zwolnienie z zajęć, tylko w bardzo ważnych sprawach.
 • Zajęcia w grupie odbywają się zgodnie z planem wywieszonym w sali pacjentów.
 • Powodzenie terapii zależy także od Twojej aktywności zwłaszcza:
  • uczestniczenia w zajęciach grupowych i wspólnych organizowanych przez społeczność zajęciach środowych;
  • otwartego i szczerego przedstawienia swoich problemów i objawów chorobowych;
  • uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych na temat choroby i leczenia;
  • aktywnego uczestniczenia w treningach umiejętności społecznych i treningu kulinarnym;
  • aktywnego uczestniczenia w treningach poznawczych;
  • prezentowania swoich zainteresowań i umiejętności wspierania i pomagania w trudnych chwilach innych pacjentów w grupie.
 • Oczekujemy także aktywnego zainteresowania Twoją terapią ze strony Twoich najbliższych /rodziców, małżonka, małżonki, dzieci/. Dla nich odbywa się raz w miesiącu specjalne spotkanie grupowe dla rodzin oraz spotkania indywidualne.
 • Po zakończonym leczeniu w Oddziale Dziennym proponujemy Ci kontynuację leczenia w poradni i zachęcamy do udziału w spotkaniach w Klubie Pacjenta.

JAK TU SIĘ LECZY? GRUPA POPOŁUDNIOWA

 • Jesteś w Oddziale Dziennym, gdzie Twoje leczenie polega głównie na uczestniczeniu w terapii grupowej. Grupa liczy zazwyczaj ok. 12 pacjentów i 2 lub 3 terapeutów. Mogą być osoby, które będą uczestniczyć w grupie jako obserwator.
 • Zajęcia odbywają się w poniedziałek, wtorek, czwartek oraz w piątek w godzinach 14.30 – 20.30. Terapia trwa zazwyczaj 12 tygodni.
 • Zwolnienie z zajęć odbywa się tylko w bardzo ważnych sprawach. Jest ono dokonywane jest przez całą społeczność oddziału /czyli pacjentów i terapeutów/ na zebraniu w poniedziałek i piątek.
 • Zajęcia w grupie odbywają się zgodnie z planem wywieszonym w sali pacjentów.
 • Powodzenie terapii zależy od Twojej aktywności, a zwłaszcza od:
  • uczestniczenia w zajęciach grupowych i wspólnych organizowanych przez społeczność zajęciach środowych;
  • otwartego i szczerego przedstawienia swoich problemów;
  • uważnego obserwowania okoliczności, w jakich pojawiają się lub nasilają dolegliwości. Nie tylko to, co się dzieje, ale także to, o czym akurat myślisz, co czujesz, że może powodować Twoje objawy;
  • otwartego i szczerego mówienia o swoich uczuciach dotyczących tego, co wydarza się w grupie;
  • otwartego i szczerego mówienia o relacjach z innymi pacjentami i terapeutami /lekarzami, psychologami/.
 • Warto angażować się w omawianie i rozwiązywanie problemów wszystkich innych członków grupy. Ma to bardzo pozytywny wpływ na postępy Twojej terapii, stwarza Ci szansę rozwiązania twoich własnych, nieraz bardzo podobnych problemów.
 • Korzystne jest dla Twojego leczenia, by w trakcie trwania terapii powstrzymać się od spotkań i poruszania tematów związanych z leczeniem z innymi pacjentami z grupy poza Oddziałem.
 • W trakcie terapii nie podejmuj żadnych poważnych decyzji życiowych. Poczekaj więc na zakończenie terapii. Czasami będzie potrzebna dla Twojej terapii konsultacja z Twoją rodziną lub przyjaciółmi.
 • Pamiętaj, że tajemnica tego czego dowiadujemy się o innych obowiązuje jako podstawowa zasada w Oddziale.
 • To, co działo się w naszym życiu nie jednokrotnie nas bardzo mocno kształtuje, czasami wręcz uwarunkowuje. Życiorys jest bardzo ważnym źródłem takich informacji. Wobec tego, podejmując leczenie terapeutyczne masz automatycznie 3 tygodnie na napisanie swojego życiorysu, który jest formą własnej pracy nad swoimi problemami. Życiorys ten będzie do wglądu dla pozostałych uczestników grupy terapeutycznej. Jeżeli życiorys nie zostanie w tym czasie napisany, problem będzie omawiany na grupie, a po tygodniu nastąpi wypis z oddziału.
 • Po zakończonym leczeniu w Oddziale Dziennym proponujemy Ci kontynuację leczenia w poradni i/lub możliwość kontynuacji psychoterapii indywidualnej.

REGULAMIN DLA GRUPY I

 • W trakcie pobytu obowiązują zasady grupy terapeutycznej.
 • Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta na leczenie jest pobyt w tym samym czasie na oddziale innego członka rodziny lub osoby bliskiej.
 • O wszelkim innym leczeniu należy powiadomić lekarza lub terapeutę prowadzącego.
 • Picie alkoholu w okresie leczenia jest przeciwwskazane, a przy zażywaniu leków bezwzględnie zabronione. Zażywanie środków psychoaktywnych w trakcie leczenia jest niedopuszczalne. Łamanie tych ustaleń powoduje bezwarunkowy wypis z Oddziału.
 • Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 • Społeczność wybiera spośród siebie Przewodniczącego na okres 2 tygodni, a także dwóch dyżurnych. Przewodniczący prowadzi zebrania społeczności, wprowadza w zasady regulaminu nowo przyjmowanych pacjentów. Dyżurni utrzymują w czystości jadalnię, pomagają przy zmywaniu naczyń, dbają o kwiaty i porządek w palarni.
 • Nieobecność i spóźnienia na zajęcia uniemożliwiają skuteczne leczenie. Pacjenci zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W razie nieobecności spowodowanej jakąkolwiek przyczyną pacjent zobowiązany jest zawiadomić jedną z osób prowadzącą grupę – telefonicznie lub przez osoby trzecie. W trzecim dniu nieobecności bez powiadomienia następuje automatyczny wypis z oddziału.
 • Pacjent w momencie przyjęcia na Oddział Dzienny otrzymuje 25 Punktów (pkt.) Zaufania. Punkty te odejmowane są w następujących przypadkach: nieobecność – 5 pkt; spóźnienia – 1 pkt; częściowa nieobecność na zajęciach – 2 pkt. W sytuacji, gdy pacjent będzie miał zero punktów, następuje rozmowa w grupie terapeutycznej, w wyniku której grupa podejmuje decyzję, o przyznaniu bądź nie – dodatkowych 5 pkt. W momencie wyczerpania się limitu punktów, i gdy dojdzie do kolejnego spóźnienia lub nieobecności, następuje automatyczny wypis z Oddziału. Punktów za nieobecność nie odejmuje się w przypadku urlopowania pacjenta.
 • Kryteria urlopowania: choroba potwierdzona przez zaświadczenie lekarskie, z jednoczesnym powiadomieniem oddziału w pierwszym dniu nieobecności.
 • Każdy z pacjentów zobowiązany jest zostawić adres i numer telefonu, który umożliwi kontakt. W razie nieobecności bez powiadomienia, grupa powinna oddelegować kogoś w celu skontaktowania się z pacjentem tak, by uzyskać informacje o powodach nieobecności.
 • W okresie jesienno-zimowym obowiązuje obuwie zastępcze, pozostawiane w szatni.

REGULAMIN DLA GRUPY II

 • W trakcie pobytu obowiązują zasady grupy terapeutycznej.
 • Przeciwwskazaniem do przyjęcia pacjenta na leczenie jest pobyt w tym samym czasie na oddziale innego członka rodziny lub osoby bliskiej.
 • O wszelkim innym leczeniu należy powiadomić lekarza lub terapeutę prowadzącego.
 • Picie alkoholu w okresie leczenia jest przeciwwskazane, a przy zażywaniu leków bezwzględnie zabronione. Zażywanie środków psychoaktywnych w trakcie leczenia jest niedopuszczalne. Łamanie tych ustaleń powoduje bezwarunkowy wypis z Oddziału.
 • Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 • Społeczność wybiera spośród siebie Przewodniczącego na okres 2 tygodni, a także dwóch dyżurnych. Przewodniczący prowadzi zebrania społeczności, wprowadza w zasady regulaminu nowo przyjmowanych pacjentów. Dyżurni utrzymują w czystości jadalnię, pomagają przy zmywaniu naczyń, dbają o kwiaty i porządek w palarni.
 • Nieobecność i spóźnienia na zajęcia uniemożliwiają skuteczne leczenie. Pacjenci zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W razie nieobecności spowodowanej jakąkolwiek przyczyną pacjent zobowiązany jest zawiadomić jedną z osób prowadzącą grupę – telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 • Każdy z pacjentów zobowiązany jest zostawić adres i numer telefonu, który umożliwi kontakt.
 • W okresie jesienno-zimowym obowiązuje obuwie zastępcze, oraz pozostawianie okrycia wierzchniego w szatni.

Przestrzeganie zasad i norm grupowych zwiększa efektywność oraz skuteczność Twojego leczenia.