Skierowanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r., w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej,

skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty
oraz na Psychiatryczny Oddział Dzienny
powinno być w formie tradycyjnej, papierowej.

E-skierowania nie obejmują zakresu świadczeń z psychiatrii.

Wydruk e-skierowania to nie jest skierowanie tradycyjne.

E-skierowania można obecnie wystawiać na:
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
badania:
a) echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,
b) endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,
c) medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
d) rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,
e) tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;
leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Na pozostałe świadczenia (m.in. na rehabilitację czy psychiatrię) powinny być wystawiane skierowania tradycyjne.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego – wzór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.