Skierowanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r., w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty oraz na Psychiatryczny Oddział Dzienny powinno być w formie tradycyjnej, papierowej. E-skierowania nie obejmują zakresu świadczeń z psychiatrii. Wydruk e-skierowania to nie jest Dowiedz się więcej…

Zdrowe miejsce pracy – zdrowe życie

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach: Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałania: 8.3.2. Dowiedz się więcej…