Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich

w okresie od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach: Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej nr RPSL.08.03.02-24-039G/19 pn. „Kompleksowy program wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi - "PRZYSZŁOŚĆ JEST W MOICH RĘKACH"” Cel główny projektu: wzrost dostępu do specjalistycznego wsparcia dla min. 120 osób (70 kobiet i 50 mężczyzn) w wieku od 18 do 59r.ż. w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 r.ż. w przypadku mężczyzn, dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych afektywnych oraz nerwicowych aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z terenów Siemianowic Śląskich i okolic. Wartość projektu: 425 287,50 zł. Dofinansowanie ze środków UE: 361 494,37 zł.

Poradnia

Poradnia zdrowia psychicznego w ramach kontraktu z NFZ-em. Czynna codziennie.

Psychiatryczny oddział dzienny

Działamy w ramach kontraktu z NFZ-em. Podczas pierwszej rozmowy z lekarzem/psychologiem następuje kwalifikacja do leczenia w Oddziale Dziennym i ustalany jest termin przyjęcia.

Psychiatria Najczęściej zadawane pytania FAQ

 1. Jak umówić się do psychiatry/psychologa?
  Konsultację psychiatryczną można odbyć bez uprzedniego skierowania od lekarza. Umówić termin wizyty poprzez rejestrację. Aby skorzystać z pomocy psychologa należy zapewnić sobie skierowanie od lekarza rodzinnego bądź każdego innego lekarza specjalisty i następnie umówić wizytę również poprzez rejestracje.
 2. Na czym polega psychoterapia/konsultacja psychologiczna?
  Regularne spotkania psychoterapeuty z pacjentem lub z grupą pacjentów . Rozmowa terapeutyczna pomaga zrozumieć i dotrzeć do  istoty zgłaszanych przez pacjenta problemów.
 3. Co jest celem psychoterapii?
  Celem psychoterapii nie jest ustąpienie objawów ale przepracowanie dominującej problematyki.
 4. Czym jest terapia grupowa?
  Psychoterapia grupowa opiera się na założeniach, że wszelkie trudności i problemy psychiczne mają swoje źródło w relacjach z innymi ludźmi. Grupa stwarza środowisko terapeutyczne sprzyjające uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i tego jak budujemy z nimi relacje.
 5. Jak długo może trwać psychoterapia?
  Długość terapii zależy od dominującej problematyki oraz nurtu w jakim prowadzona jest psychoterapia.

 6. Co to jest nerwica?
  Zaburzenie psychiczne spowodowane nierozwiązanymi wewnętrznymi konfliktami. Objawia się lękiem przed konkretnymi sytuacjami, lękiem napadowym lub stałym uczuciem niepokoju. Skutkuje zaburzeniami pamięci, problemami ze snem, objawami somatycznymi (kołataniem serca, trudnościami z oddychaniem, uczuciem napięcia).
 7. Jak leczyć nerwicę?
  Najlepszym sposobem radzenia sobie z objawami nerwicy jest skorzystanie z pomocy psychoterapeutycznej oraz leczenia farmakologicznego gdy objawy utrudniają codzienne życiowe funkcjonowanie.
 8. Czym jest depresja?
  Depresja charakteryzuje się zanikiem energii życiowej, motywacji do wykonywania codziennych czynności. Często nie odczuwamy bezpośredniej przyczyny, uporczywie starając się przetrzymać trudny okres. Istotą zaburzeń depresyjnych jest niemożność doświadczania przyjemności i radości. W zależności od rodzaju zaburzenia mogą przejawiać się na różnym poziomie głębokości.
 9. Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologia/psychiatry?
  W sytuacji gdy nie radzisz sobie w życiu oraz gdy doświadczasz przekonania ze pewne nie korzystne sytuacje ciągle powtarzają się.
 • Kto może skorzystać z pomocy psychiatrycznej/psychologicznej w ramach funduszu NFZ?

Każda ubezpieczona osoba.

O nas

SPZLP Siemianowice Śląskie

Jesteśmy ośrodkiem terapeutycznym, który działa w ramach kontraktu z NFZ-em. Od ponad 40 lat zajmuje się leczeniem, psychoterapią grupową oraz indywidualną. Niesiemy pomoc osobom, które cierpią na różnego rodzaju dolegliwości psychiczne. Na naszą pomoc mogą liczyć zarówno osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, jak i te, które zmagają się z cierpieniem psychicznym od wielu lat. Zapewniamy Naszym Pacjentom opiekę od strony medycznej oraz psychologicznej. Na zespół terapeutyczny składają się profesjonaliści: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi oraz pracownicy socjalni.

Nasz Zespół

Wykaz personelu SPZLP
dr n. med. AGNIESZKA PRYMUS
dr n. med. AGNIESZKA PRYMUS
dyrektor placówki SPZLP, specjalista psychiatra
dyrektor placówki SPZLP, specjalista psychiatra Ukończyła Śląską Akademię Medyczną (ŚAM – obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), wydział lekarski w Katowicach. Tematem rozprawy doktorskiej było: „Wpływ przewlekłego podawania leków przeciwdepresyjnych na stężenie cytokin prozapalnych (IL-1β oraz TNF- α) w mózgu szczurów”. Za działalność naukową została nagrodzona przez prestiżowe towarzystwa naukowe m. in.: European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Seminar, European Psychiatric Association (EPA). Prace dr n. med. Agnieszki Prymus były prezentowana na wielu międzynarodowych kongresach oraz warsztatach. Publikuje prace w polskich i zagranicznych czasopismach. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m. inn.: European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), European Psychiatric Association (EPA), American Sleep Association (ASA) oraz European Huntington’s Disease Network (EHDN).
LEK. IWONA NOWAK-PILARSKI
LEK. IWONA NOWAK-PILARSKI
kierownik oddziału dziennego, specjalista psychiatra
Lek. Joanna Paluchiewicz
Lek. Joanna Paluchiewicz
lekarz psychiatra
lek. Alina Lewandowska
lek. Alina Lewandowska
lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii
MGR ROBERT TRZOP
MGR ROBERT TRZOP
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
mgr Adriana Kosińska
mgr Adriana Kosińska
psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończyła specjalistyczne, podyplomowe szkolenie z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi diagnostykę, konsultacje, psychoterapię indywidualną długo- i krótkoterminową, zorientowaną psychodynamicznie.
mgr Mirosław Giza
mgr Mirosław Giza
certyfikowany psychoterapeuta
mgr Iwona Szymańska
mgr Iwona Szymańska
psycholog kliniczny
mgr Edyta Skórka
mgr Edyta Skórka
psycholog, psychoterapeuta
mgr Karolina Sęk
mgr Karolina Sęk
psycholog, psychoterapeuta (seksuolog)
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię rodzin i par.
MGR LUCYNA JENDRZEJCZYK
MGR LUCYNA JENDRZEJCZYK
pedagog, psychoterapeuta
mgr KINGA GODAWA
mgr KINGA GODAWA
psycholog, psychoterapeuta
mgr ANETA KOZŁOWSKA
mgr ANETA KOZŁOWSKA
psycholog
mgr Izabela Szymończyk
mgr Izabela Szymończyk
pielęgniarka, psychoterapeutka
mgr Jakub Leśniewski
mgr Jakub Leśniewski
psycholog
mgr Magdalena Golicz
mgr Magdalena Golicz
Psycholog, psychoterapeuta
Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie psychoterapeuty indywidualnego i grupowego zgromadziła pracując w poradni zdrowia psychicznego oraz na dziennym oddziale psychiatrycznym. Prowadziła także diagnostykę psychologiczną i liczne konsultacje rodzinne. Swoje doświadczenie poszerzała w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w placówkach szkolnych o poradnictwo psychologiczne, interwencje kryzysową i mediacje w sytuacjach konfliktowych.
mgr Iwona Woźniak
mgr Iwona Woźniak
pielęgniarka, pracownik socjalny, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa psychiatrycznego
Beata Król
Beata Król
pielęgniarka dyplomowana
mgr Anna Rogóż-marchewka
mgr Anna Rogóż-marchewka
pracownik statystyki
Agnieszka Gromacka
Agnieszka Gromacka
rejestratorka medyczna