Zasady Grupy Terapeutycznej

ZASADY GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

Zasada poufności i dyskrecji

 • Treści poruszane na grupie nie mogą zostać wyniesione poza nią, a wszelkie tego przejawy należy omówić na sesji terapeutycznej.
 • Zachowaj w tajemnicy nazwiska, problemy oraz fakty, o których dowiadujesz się w trakcie terapii.
 • Poza sesjami nie poruszaj (np. podczas przerwy, wspólnych powrotów do domu) tematów omawianych podczas psychoterapii.

Zasady komunikacji

 • Do członków grupy zwracaj się po imieniu.
 • Komunikuj się w pierwszej osobie, czyli „JA”, a nie „ON/ONA”.
 • Mów o swoich wrażeniach i skojarzeniach.
 • Zwracaj się bezpośrednio do konkretnej osoby.
 • Mów tylko o obecnych na sesji członkach grupy.
 • Unikaj generalizowania, oceniania oraz krytyki zachowań osób w grupie.
 • Unikaj dawania rad, znacznie bardziej wartościowe jest dzielenie się swoimi uczuciami oraz doświadczeniami.
 • Nie przerywaj wypowiedzi innych członków grupy terapeutycznej.
 • Słuchaj aktywnie i koncentruj się na tym, co inni mają do powiedzenia.
 • Dziel się swobodnie i otwarcie wszystkimi pojawiającymi się myślami i emocjami.

Zasada „STOP”

 • Masz prawo do odmowy kontynuowania pracy terapeutycznej.
 • Masz prawo do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie.

Zasada punktualności i obecności

 • Niekorzystne dla Twojego procesu leczenia jest opuszczanie sesji lub wychodzenie z niej.
 • Staraj się punktualnie i regularnie uczestniczyć we wszystkich sesjach terapeutycznych.

Zasada „dobrych manier”

 • Przed sesją wyłącz, albo wycisz telefon.
 • W trakcie sesji niewskazane jest picie i jedzenie.