Rodzaje psychoterapii

Psychoterapia czyli z gr. leczenie duszy

Rodzaje psychoterapii

Oto główne, najczęściej stosowane nurty/sposoby psychoterapii: psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny (CBT), humanistyczny, systemowy oraz Gestalt. Poszczególne metody różną się założeniami, sposobami pracy, aktywnością psychoterapeuty, ale cel zawsze jest ten sam pomoc klientowi /w psychoterapii pacjenta nazywamy klientem/.

 

Kilka podstawowych rad zanim skorzystasz z psychoterapii

  1. Psychoterapeuta MUSI Tobie odpowiadać /musisz psychoterapeutowi zaufać/
  2. Nie oczekuj efektów od razu
  3. Pamiętaj proszę, że zmiany wymagają czasu
  4. Zarezerwuj sobie odpowiedni czas
  5. Nie wszyscy terapeuci stosują te same metody- warto zapoznać się z metodami/sposobami pracy psychoterapeuty
  6. Nie zależnie od metody, jaką pracuje psychoterapeuta, wszystkie metody/sposoby są skuteczne i mają jeden cel- pomoc klientowi /w terapii pacjent nazywany jest klientem/
  7. W każdym momencie psychoterapii można zrezygnować

 

Psychoterapia dynamiczna /psychoanaliza/- wywodzi się z podejścia psychoanalitycznego stworzonego przez Zygmunta Freuda. Zakłada ona, że na rozwój, kształtowanie się osobowości, poza czynnikami dziedzicznymi, mają wpływ ważne doświadczenia z dzieciństwa, relacje z rodzicami oraz bliskimi, znaczącymi osobami. Celem terapii jest ustalenie w jaki sposób przeszłość i teraźniejszość pacjenta manifestują się w jego objawach, zachowaniu, reakcjach i myślach. Analizie zostają poddane najwcześniejsze wspomnienia, zdarzenia oraz aktualne doświadczenia i procesy psychiczne pacjenta. Kluczowa jest również analiza relacji pacjenta z terapeutą. Terapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi w dotarciu do nieświadomych fantazji, wyobrażeń, emocji i ich wpływu na jego funkcjonowanie psychiczne. Psychoterapia psychodynamiczna zmniejsza nie tylko intensywność objawów, ale przede wszystkim umożliwia pacjentowi zmianę w obrębie struktury osobowości. Pomaga w budowaniu stabilnych i dojrzałych relacji interpersonalnych oraz uzyskaniu większej satysfakcji w pracy i bliskich związkach. Rozwija zdolność do samoobserwacji i refleksji oraz sprzyja bardziej elastycznej adaptacji do rzeczywistości. Pacjent uzyskuje nową perspektywę w widzeniu siebie, swoich konfliktów i deficytów, ale także możliwości, dążeń i preferencji.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral therapy, CBT)- zakłada, że to w jaki sposób myślimy o pewnych sytuacjach kształtuje nasze zachowanie, emocje. A nasze zachowania powstały na drodze uczenia się. Metoda CBT polega na dotarciu do tych myśli, dysfunkcjonalnych zachowań oraz próbie zmiany ich. Zadaniem terapeuty jest pomoc pacjentowi w zmianie zniekształconych myśli na bardziej adekwatne, konstruktywne i realistyczne. Terapeuta zwraca pacjentowi uwagę na: sposób w jaki buduje wnioski, jak dobiera fakty, w jaki sposób interpretuje zdarzenia, lub je uogólnia, bagatelizuje lub wyolbrzymia. Istotna jest również analiza przekonań pacjenta na swój temat. Terapeuta w tym rodzaju psychoterapii pełni funkcję aktywną- wyjaśnia, proponuje, doradza, wspiera, motywuje oraz wyznacza zadania.

Terapia humanistyczna- zakłada, że każdy człowiek jest jednostką, która jest posiada wystarczające zasoby, żeby mógł się spełniać i rozpoznawać swoje uczucia. W terapii najważniejsza jest teraźniejszość „tu i teraz”. Terapeuta w tym rodzaju psychoterapii towarzyszy klientowi. Podstawą jest bezwarunkowa empatia, zrozumienie, pozytywna akceptacja klienta, otwartość terapeuty, przymierze terapeutyczne ora odzwierciedlanie uczuć. Celem psychoterapii humanistycznej jest zmiana osobowości pacjenta, wzrost samoakceptacji, zwiększenie świadomości oraz możliwości rozwoju.

Terapia systemowa- zakłada, że każdy człowiek jest częścią systemu, których jest składową /sam ją tworzy/. Są to różne systemy czyli np. system rodzinny, zawodowy, towarzyski. Najważniejszym systemem jest rodzina. Celem terapii systemowej jest określenie roli i organizacji struktur rodzinnych, jej reguł, zasad komunikacji i granic. W tym podejściu pacjentem staje się cała rodzina. Terapeuta jest aktywny udziela rad, uczy zasad prawidłowej komunikacji. Stosuje także takie techniki jak psychodrama, metafora, genogram.

Terapia Gestalt- oparta na psychologii postaci, której podstawowe założenie mówiło, że „całość to coś więcej niż suma części”. Powstała w latach 40. XX wieku wśród emigrantów niemieckich w Nowym Jorku. Podstawowym pojęciem jest świadomość- tego jacy jesteśmy, co czujemy, myślimy i robimy. Celem jest osiągnięcie pełnej świadomości samych siebie, z wadami i zaletami oraz próba ich akceptacji oraz umożliwienie dalszego rozwoju. Psychoterapia Gestalt pomaga w „stawaniu na własnych nogach”, mobilizowaniu zasobów osobistych, zwiększeniu swojego potencjału oraz rozpoczęciu dojrzałego, autentycznego życia w teraźniejszości.

Wybierając psychoterapię, pamiętaj proszę, że zmiany wymagają czasu.