Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego (SPZLP)
ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
e-mail: kontakt@spzlp.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego:  506 016 187

Dzienny Oddział Psychiatryczny: tel. 506 016 195 lub 32/ 228 30 21.

REJESTRACJA PACJENTÓW

TELEFONICZNA REJESTRACJA DO PZP OD GODZ. 8:00 DO 15:00
POD NUMEREM TELEFONU 506 016 187

Godziny pracy poradni:
Dzień tygodnia PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Poniedziałek 08:00 – 20:00
Wtorek 08:00 – 20:00
Środa 08:00 – 22:00
Czwartek 08:00 – 21:00
Piątek 08:00 – 20:00