Fundusze europejskie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
w okresie od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach: Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej nr RPSL.08.03.02-24-039G/19 pn. „Kompleksowy program wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi – „PRZYSZŁOŚĆ JEST W MOICH RĘKACH”” Cel główny projektu: wzrost dostępu do specjalistycznego wsparcia dla min. 120 osób (70 kobiet i 50 mężczyzn) w wieku od 18 do 59r.ż. w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 r.ż. w przypadku mężczyzn, dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych afektywnych oraz nerwicowych aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z terenów Siemianowic Śląskich i okolic. Wartość projektu: 425 287,50 zł. Dofinansowanie ze środków UE: 361 494,37 zł.