Poszukujemy specjalistów

Poszukujemy terapeutów zajęciowych.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

+48 32 228 30 21 bądź e-mail: kontakt@spzlp.pl lub aneta.jozefiok@spzlp.pl – proszę o podanie nr telefonu lub/i adresu e-mail – na pewno się odezwiemy.

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Śląskie poszukuje do pracy specjalistów, z następującymi kwalifikacjami:

  1. Lekarzy psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji
  2. Lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży lub lekarzy psychiatrii zajmującymi się terapiamii dzieci i młodzieży lub lekarzy w trakcie specjalizacji chętnych do pracy z dziećmi i młodzieżą
  3. Psychologów z lub bez specjalizacji z psychologii klinicznej **
  4. Psychoterapeutów z certyfikatem ***
  5. Pielęgniarki (najlepiej ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego)

** Psycholog kliniczny ze specjalizacją (może być 1-go stopnia)

Jakie kwalifikacje psychoterapeuty uznawane są przez NFZ?

Zasady i tryb kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej podlegały do 01.07.2016 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sejmu RP nowa ustawa została uchwalona 24.02.2017 r. Ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie specjalisty krajowego ds psychologii klinicznej http://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13

**** Psychoterapeuta z certyfikatem

Jakie kwalifikacje psychoterapeuty uznawane są przez NFZ? Łączne muszą być spełnione 3 warunki:

  • Dyplom lekarza, magistra pielęgniarstwa, psychologii lub pedagogiki resocjalizacyjnej
  • Ukończył/a podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, pozanwczo – behawioralnej lub systemowej w wymiarze 1200 godzin (NFZ WYMAGA ZAŚWIADCZENIA O TYCH 1200 GODZIN) lub ukończyła to szkolenie przed 2007 rokiem wtedy nie trzeba zaświadczenia o 1200 godzin
  • Certyfikat psychoterapeuty wydany przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty. Stowarzyszenia wydające certyfikaty akceptowane przez NFZ to PTPsychiatryczne i PTPSychologiczne oraz PTTPB.

Poszukujemy również pracownika administracji.


Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

+48 32 228 30 21 bądź e-mail: kontakt@spzlp.pl lub aneta.jozefiok@spzlp.pl – proszę o podanie nr telefonu lub/i adresu e-mail – na pewno się odezwiemy.