Skierowanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r., w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty oraz na Psychiatryczny Oddział Dzienny powinno być w formie tradycyjnej, papierowej. E-skierowania nie obejmują zakresu świadczeń z psychiatrii. Wydruk e-skierowania to nie jest skierowanie tradycyjne. E-skierowania można obecnie[…]